zadzwoń do nas
535 001 741
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Realizacja projektu

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Celem projektu nr POIR.03.03.03-18-0026/19 jest promocja i wzrost rozpoznawalności marki produktowej przedsiębiorstwa Owocowe Smaki sp. z o.o. na rynkach zagranicznych oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki w okresie 01.10.2019r. - 31.07.2023r. W celu realizacji celu Projektu zaplanowano następujące działania promocyjne przewidziane Programem promocji branży Polskie Specjalności Żywnościowe:
1. Udział w 4 targach w charakterze wystawcy
2. Organizacja 3 misji wyjazdowych (organizacja spotkań z kontrahentami z rynków zagranicznych)
3. Organizacja 1 misji przyjazdowej (spotkania z kontrahentami z terenu Rosji)
4. Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych

Wartość projektu: 350 352.00 PLN
wkład Funduszy Europejskich: 287 288.64 PLN

Dane kontaktowe:

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1
37-310 Nowa Sarzyna
535 001 741
sprzedaz@owocowesmaki.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram