call us
535 001 741
0
0,00  0 items

No products in the basket.

 • Mate Moc

  Yerba infusion with organic apple juice
  and organic cane sugar. Excellent
  stimulates and refreshes.

  Drinks available in 4 variants.
  more
 • Kombucha

  Kombucha is a delicately fizzy drink with a sweet and sour taste created as a result of the fermentation of a sweetened tea infusion by the so-called Mushroom.
  As a result of this process, it mainly contains numerous organic acids, as well as B vitamins, vitamin C, also proteins, fats, polyphenols, amino acids. The drink has rich nutritional properties.
  more
 • Agrestada

  Ecological pasteurized drink based on gooseberry juice in combination with apple juice, water and cane sugar. Perfectly refreshes and quenches thirst.

  The drink is available in seven flavors.
  more
 • BIO Juice

  Ecological juices, no added sugar.
  Produced on the basis of organic fruit and vegetables. Rich vitamins and minerals.

  Juices available in 16 variants.
  more
 • Organic borscht

  Organic Sourdough Borscht, thanks to the preparation of high-quality products, has a unique and exceptional taste. Lactic acid bacteria are also present during the beet fermentation process. In addition, it is a wealth of micro- and macroelements and vitamins. It can be eaten immediately after heating or diluted with water.
  more
We promote the market of ecological products

We socially and professionally support organic agricultural production without GMOs, pesticides, fungicides, herbicides and others. We also cooperate in the organization of the annual ecological fair Eko-Gala.
We support "small farmers"

We work only with farmers with small and medium-sized farms. We believe that organic farming is an opportunity for the development of both large and small farms, increasing their entrepreneurship. It is also an opportunity for sustainable development of rural areas.
We care about the environment

We care for the natural environment in the entire production process as well as in our orchards, which we also require from our suppliers. This is a process that cannot be overlooked.
Sustainable Business

In our activities, we combine competitiveness with a sustainable business model. Thus, we strive to integrate business, social and environmental activities.
We educate children

We cooperate in educational programs for children and young people in the field of organic farming, supporting the organization of workshops in schools and kindergartens, as well as competitions and visits to farms.
Promujemy rynek produktów ekologicznych

Społecznie i zawodowo wspieramy ekologiczną produkcję rolną bez udziału GMO, pestycydów, fungicydów, herbicydów i innych. Współpracujemy także w organizacji corocznych targów ekologicznych Eko-Gala.
Wspieramy „małych rolników”

Współpracyjemy wyłącznie z rolnikami posiadających małe i średnie gospodarstwa. Wierzymy, że rolnictwo ekologiczne jest szansą rozwoju zarówno dużych jak i małych gospodarstw rolnych, powodując wzrost ich przedsiębiorczości. Jest szansą także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko naturalne w całym procesie produkcyjnym a także w naszych sadach, czego wymagamy też od naszych dostawców. To proces, którego nie można pominąć.
Zrównoważony Biznes

W swojej działalności łączymy konkurencyjność ze zrównoważonym modelem biznesowym. Dążymy tym samym do integracji działań biznesowych, społecznych i środowiskowych.
Prowadzimy Edukację Dzieci

Współpracujemy w programach edukacji dzieci i młodzieży z zakresu rolnictwa ekologicznego, wspierając organizację warsztatów w szkołach i przedszkolach oraz konkursów i wizyt w gospodarstwach.

Contact details:

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1
37-310 Nowa Sarzyna
535 001 741
sprzedaz@owocowesmaki.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram